2023.01.06 UP

[YouTube]ShonanBMW藤沢本社にBMW Studieのオネーサン登場!

ShonanBMWにTikTokでも大人気、ウワサのBMW Studieのオネーサンが登場!